ΔΗΜΟI : Ν. ΙΩΝΙΑΣ και Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

2ος   ΑΓΩΝΑΣ  ΔΡΟΜΟΥ 
«Στις γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων»
Εκεί που γράφηκε η Ιστορία τους…

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ΩΡΑ 9.30 π.μ.
Το Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού ( ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.),
ο Οργανισμός Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Ν. Ιωνίας,
 το Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού
 του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και
ο Αθλητικός και ο Γυμναστικός Σύλλογος «ΑΝΑΤΟΛΗ» Ν. Ιωνίας

ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ
Τον 2ο ΑΓΩΝΑ Δρόμου, επί δημοσίας οδού, με την επωνυμία
«Στις γειτονιές των Μικρασιατών Προσφύγων»
που είναι ειδικά αφιερωμένος   στους Πρόσφυγες της Μ. Ασίας, που ήρθαν μετά την Μικρασιατική Καταστροφή  και εγκαταστάθηκαν το 1923,
στους συνοικισμούς της Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκηδόνας.

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ:
1) 10.000 μ. για ενήλικες (χρονικό όριο 90΄). Η διαδρομή διέρχεται από ιστορικά σημεία των προσφυγικών πόλεων, εκεί που στέριωσε η προσφυγιά, εκεί που δημιούργησαν πολιτισμό και ιστορία οι ξεριζωμένοι.
Α) Άνδρες: 1)  18-19, 2) 20-29, 3) 30-39, 4) 40-49, 5) 50-59, 6) 60-69, 7) 70 και άνω.
Β) Γυναίκες: 1) 18-19, 2) 20-29, 3) 30-39, 4) 40-49, 5) 50-59, 6) 60 και άνω

2) 1.000 μ. ( ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ)
1) 9 – 10 ετών, (γεν. 2006 – 2007), 2) 11 - 12 ετών  (γεν. 2004 – 2005) 3) 13 - 14 ετών  (γεν. 2002 – 2003) 4) 15 -16 ετών  (γεν. 2000 – 2001) 5) 17- 19 ετών (1997 – 1999) 6) 20 ετών και άνω (1996 και μεγαλύτεροι – ες), για άνδρες και γυναίκες (χωριστά)

ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ: Πλατεία Αγ. Γεωργίου Ν. Ιωνίας, μπροστά από το κτήριο του ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ. (Πλησίον του σταθμού ΗΣΑΠ Ν. Ιωνίας)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η συμμετοχή στους αγώνες είναι ΔΩΡΕΑΝ. Και οι δύο αγώνες θα χρονομετρηθούν ηλεκτρονικά.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, μέχρι και την Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 14:00. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνουν δεκτές οι δηλώσεις.

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι δρομείς να σεβαστούν την προσπάθεια των διοργανωτών που προσφέρουν ΔΩΡΕΑΝ όλες τις υπηρεσίες του αγώνα και να είναι εμπρόθεσμοι στις δηλώσεις συμμετοχής, καθώς και να προσέλθουν στον αγώνα (δηλαδή να είναι συνεπείς).

Με τη δήλωσή σου και τη συμμετοχή σου γράφεσαι στην ιστορία.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Οργανισμό Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) Δήμου Ν. Ιωνίας, (Λ. Ηρακλείου 268, Ν. Ιωνία, Τηλ. 210 2759768, 210 2777721 ώρες 09.00 – 14.00) και στην ιστοσελίδα: www.opandni.gr
Όλοι οι αθλητές υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο της εκκίνησης ΜΙΑ ΩΡΑ πριν την έναρξη του αγώνα.

ΕΠΑΘΛΑ:
1. Όλοι (-ες) οι συμμετέχοντες (-ουσες) θα πάρουν αναμνηστικό δίπλωμα, στην πίσω πλευρά του οποίου  θα αναφέρονται τα ιστορικά στοιχεία της αφιέρωσης του αγώνα.
2. Ειδικό Μετάλλιο:  Θα λάβουν οι 3 πρώτοι και οι 3 πρώτες, κάθε κατηγορίας ηλικίας.
3. Κύπελλο θα πάρουν:  Ο 1ος και η 1η του αγώνα της γενικής κατάταξης του τερματισμού, καθώς και ο 1ος και η 1η κάθε κατηγορίας ηλικίας.
4. Θα απονεμηθεί επίσης ένα κύπελλο, «το έπαθλο του αθλητή που δεν νίκησε», με κλήρωση, στο τέλος των αγώνων, σε έναν αθλητή που δεν θα έχει λάβει άλλη τιμητική διάκριση.
Θα υπάρχουν ειδικές βραβεύσεις. ΚΑΝΕΙΣ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΒΡΑΒΕΥΤΕΙ  ΔΥΟ  ΦΟΡΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:
 Όλοι όσοι λάβουν μέρος στον αγώνα, μετέχουν με προσωπική τους ευθύνη, για θέματα υγείας, ατυχήματος και προσωπικής ασφάλειας. Όλοι πρέπει να έχουν εξεταστεί, πριν τον αγώνα, από ειδικό γιατρό της επιλογής τους. Για τα ανήλικα παιδιά την ευθύνη έχουν οι γονείς τους.

Παραχωρείται το δικαίωμα στους διοργανωτές να χρησιμοποιήσουν το όνομα και τη φωτογραφία του αθλητή προς τα μέσα ενημέρωσης και οπουδήποτε θεωρηθεί σκόπιμο.


              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                           
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ
Πληροφορίες: κα Ζαχαράκη Αλεξ.
Τ/Φ: 2132000455         
                  

 Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έλαβε ΑΔΑ:
ΨΙΘΣ4653ΟΞ-95Ψ η υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/οικ.3056/Α321 Υπουργική Απόφαση
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με την οποία ορίζονται οι προθεσμίες και η διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση και επισκευή κτιρίων πληγέντων από τις πλημμύρες της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2015 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

.
                                                                                                             Ο  Αντιδήμαρχος
                                                                                                         Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

                                                                                                     Σάββας Χατζηκωνσταντίνου
                                                                          ΑΔΑ: 6Φ93ΩΚΥ-ΞΗ9
                                                            
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νέα Ιωνία:   25 /7 /2016
ΝΟΜΟΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ                                                          Αρ. πρωτ:    20260
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
Αριθ  Απόφασης: 259

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  67.134 κατοίκους.
4.Το γεγονός ότι ο Δήμος Ν. .Ιωνίας εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν (5) Αντιδήμαρχοι.
5.Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), σύμφωνα με τις οποίες σε Δήμους με ορισμό έως πέντε (5) Αντιδημάρχων δικαιούνται αντιμισθία οι τρεις (3).
6.Την υπ΄ αριθ. 456/31073/2-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΠΛ9ΩΚΥ-ΥΧ9) απόφασή μας με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι από 3/9/2014 έως 28/2/2017.
7. Την υπ΄ αριθ. 161/12677/18-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΤΟΩΚΥ-ΔΘΒ) απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση.
8.. Την υπ΄ αριθ. 19019/12-7-2016  αίτηση παραίτησης της κ. Κατημερτζή Όλγας από τη θέση της Αντιδημάρχου για θέματα Παιδείας, Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Κατασκήνωσης.
9. Την υπ΄ αριθ. 184/2015 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τμ. 1 σύμφωνα με την οποία αναφέρεται ότι σε περίπτωση παραίτησης Αντιδημάρχου ορίζεται νέος Αντιδήμαρχος για το διάστημα μέχρι τη λήξη της περιόδου κατά την οποία ο παραιτηθείς ασκούσε καθήκοντα.
9.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΦΕΚ 3264/20-12-2013 τ. Β΄ & ΦΕΚ 510/29-2-2016 τ.Β΄ )
10. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου μας.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Αποδέχεται την παραίτηση της κ. Κατημερτζή Όλγας από τη θέση της Αντιδημάρχου, με αντιμισθία, για θέματα Παιδείας, Σχολικών Επιτροπών και της Δημοτικής Κατασκήνωσης.
                                                          
2. Τροποποιεί τις υπ΄ αριθ. 456/31073/2-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΠΛ9ΩΚΥ-ΥΧ9) & 161/12677/18-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΤΟΩΚΥ-ΔΘΒ) προηγούμενες αποφάσεις ως εξής:

Α.  Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Κωστάκη Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, με αρμοδιότητες την υπογραφή και την ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων του Τμήματος Παιδείας δια βίου μάθησης – Πολιτισμού και σχολικών Επιτροπών, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, το άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 (τομέας Παιδείας) όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 94 παρ. 4 εδ. 13,14,16,17,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29 του Ν. 3852/2010. Επίσης θα ασκεί και την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που του εκχωρούνται. 

Στον ανωτέρω μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα τέλεσης των Πολιτικών Γάμων.
Σε περίπτωση  απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες τις ασκεί ο Δήμαρχος.

Η θητεία του ανωτέρω λήγει την 28/2/2017.
Β. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του θα ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Αθυμαρίτου Φιλίππα  που αναπληρώνει το Δήμαρχο.
 
Γ. Επίσης, ο Δήμαρχος θα ασκεί τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Κατασκήνωσης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, όπως αυτές καθορίζονται από τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.

Στους ανωτέρω δεν μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες των  παρ. 1 α και δ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Η παρούσα να δημοσιευθεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ισχύει από την επόμενη της δημοσίευσής της.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ΄ αριθ. 456/31073/2-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΠΛ9ΩΚΥ-ΥΧ9) & 161/12677/18-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΔΤΟΩΚΥ-ΔΘΒ)  προηγούμενες  αποφάσεις  μας.
                                                                           

                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
  Κοινοποίηση:
-Γραφείο Δημάρχου
-Διευθύνσεις και Τμήματα
-Αρμόδιους Αντιδημάρχους                               ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOY ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗ ΓΚΟΤΣΗ


Αγαπητοί συνδημότες,

Σας ανακοινώνω ότι μόλις υπέπεσε στην αντίληψη μου, μετά από ενημέρωση από την Αντιδήμαρχο Παιδείας κα ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ, ότι υπάρχει έλλειμμα στην σχολική επιτροπή της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μετά από τις μη αξιόπιστες εξηγήσεις από τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής κ ΣΠΡΑΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ζήτησα την ΑΜΕΣΗ παραίτηση του και την παράδοση των τραπεζικών λογαριασμών καθώς και τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτούς.

Έδωσα εντολή στην Νομική Υπηρεσία του δήμου να ασκήσει όλα τα νόμιμα μέτρα ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της σχολικής επιτροπής καθώς και για την παραδειγματική τιμωρία του ενόχου.

¨Εκανα ΔΕΚΤΗ την παραίτηση της Αντιδημάρχου κας ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑΣ, η οποία υποβλήθηκε υπό το βάρος της πολιτικής και ηθικής ευθύνης της, παρότι δεν βαρύνεται με καμία ανάμειξη στην οικονομική διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών Παιδείας , την οποία και ευχαριστώ .

Τέλος σας δηλώνω ότι η μηδενική ανοχή σε κρούσματα διαφθοράς και διασπάθισης Δημοσίου χρήματος ισχύει και ως Δημοτική αρχή με συγκεκριμένες ενέργειες αποδεικνύουμε ότι δεν την ανεχόμαστε.

Η ενέργειά της αυτή, δείχνει το υψηλό αίσθημα πολιτικής ευθύνης που διαθέτει και το έχει αποδείξει με τη προσφορά της στη πόλη μας, για περισσότερα από τριάντα χρόνια.

                                          Ο Δήμαρχος
                                       Ηρακλής ΓκότσηςΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΟΛΓΑΣ ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ

Αρ. Πρωτοκόλλου: 19019/12.07.2016

Κύριε Δήμαρχε,

Με την παρούσα, θέτω στη διάθεσή σας την παραίτησή μου από Αντιδήμαρχος, για τους εξής λόγους:
Την Παρασκευή 7-7-2016 το μεσημέρι, ενημερώθηκα από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών κ. Αντώνη Στάθη και τις υπαλλήλους κ.κ. Βασιλική Μουσά και Νατάσα Καψαλού, ότι κατά τον έλεγχο του Α'εξαμήνου 2016 του ταμείου της σχολικής επιτροπής Β'βάθμιας εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε έλλειμα περίπου 27.000 ευρώ. Κάλεσα αμέσως τον Πρόεδρο της σχολικής επιτροπής κ. Σπράο Δημήτρη και του ζήτησα εξηγήσεις. Διαπίστωσα σχεδόν αμέσως ότι τα χρήματα τα καταχράστηκε ο ίδιος για προσωπικούς του λόγους.
Αμέσως σας ενημέρωσα, όπως και για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το Νόμο, αποκλειστικός διαχειριστής της σχολικής επιτροπής είναι ο Πρόεδρος και κανένας άλλος.

Σας ενημερώνω επίσης ότι σε λίγο καιρό θα υπάρχει ο πλήρης απολογισμός των σχολικών επιτροπών, με τη βοήθεια του συνεργαζόμενού λογιστικού γραφείου του κ. Γυπαράκη, στον οποίο έχουμε αναθέσει εδώ, και αρκετό καιρό, τον πλήρη έλεγχο από το 2011 μέχρι σήμερα.

Παρ'όλα αυτά, αισθάνομαι τεράστια ηθική και πολιτική ευθύνη
διότι:
1. Η τοποθέτηση του κ. Σπράου έγινε με δική μου πρόταση, την οποία αποδέχθηκε η Παράταξη και το Δημοτικό Συμβούλιο.
2. Τον περιέβαλλα με την πλήρη εμπιστοσύνη ως μέλος της Παράταξης, και
3. Η ζημιά που θα υποστεί η Δημοτική Αρχή, η Παράταξή μας, ο Δήμος μας, για τον οποίο έχω αναλώσει πάνω από 30 χρόνια από τη ζωή μου, θα είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλη.

Παρά το γεγονός ότι από το Νόμο, ουδεμία ανάμειξη στη διαχείρηση των σχολικών επιτροπών είχα, οι επιλογές, παραλείψεις, ή αμέλεια δεν συγχωρούνται και πρέπει να πληρώνονται.

Κλείνοντας, αναλαμβάνω πλήρως τις πολιτικές ευθύνες για το γεγονός και ζητώ συγνώμη από όλα τα μέλη της Παράταξης, τους πολίτες της Νέας Ιωνίας και εσάς ιδιαιτέρως κ. Δήμαρχε, και να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη και τη φιλία με την οποία με τιμήσατε όλα τα χρόνια.

 

Όλγα Κατημερτζή
 


Δελτίο Τύπου

Επίσκεψη κλιμακίου της Παγκόσμιας Τράπεζας (Word Bank) στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου της Νέας Ιωνίας


Την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου της Νέας Ιωνίας επισκέφτηκε σήμερα 15 Ιουλίου 2016 κλιμάκιο της Παγκόσμιας Τράπεζας (Word Bank) καθώς και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αφορμή την έναρξη του πιλοτικού Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – Κ.Ε.Α.» Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά από τη Διευθύντρια της Κοινωνικής Υπηρεσίας κα. Φ. Παπαδοπούλου και τον υπάλληλο κ. Σ. Κυρανάκη για τον τρόπο οργάνωσης της υπηρεσίας, την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των πολιτών για το εν λόγω πρόγραμμα ενώ επισκέφθηκαν και το χώρο στον οποίο ενημερώνονται και υποβάλλουν αιτήσεις οι δυνητικοί ωφελούμενοι.   


ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (Κ.Ε.Α.)

Ο Δήμος της Νέας Ιωνίας έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταξύ των 30 Δήμων πανελλαδικά που θα εφαρμόσουν πιλοτικά από τον Ιούλιο του 2016 το ολοκληρωμένο προνοιακό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (Κ.Ε.Α.). Τα νοικοκυριά που κατοικούν νόμιμα στο Δήμο της Νέας Ιωνίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. από 14 Ιουλίου μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2016.

Κατώτατα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για κάθε τύπο νοικοκυριού
:
            
            
Οι αιτήσεις των δικαιούχων μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXIS) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr ή/και στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Βοσπόρου 121 – Καλογρέζα καθημερινά και ώρες: 8.30 με 13.30).
Σε περίπτωση υποβολής στις υπηρεσίες του Δήμου ο αιτών (μέλος του νοικοκυριού που υπέβαλε την τελευταία φορολογική δήλωση ή και ο/η σύζυγός του) οφείλει να προσκομίσει: 

  •   Έντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας και με γνήσιο της υπογραφής (το παραπάνω έγγραφο βρίσκεται στο site του προγράμματος, στο Δημαρχείο, στα ΚΕΠ, στα ΚΑΠΗ και στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου). 
  •   Αποδεικτικό τόπου διαμονής (μισθωτήριο συμβόλαιο, Λογαριασμοί ΔΕΚΟ κτλ),
  •   Ταυτότητα και ΑΜΚΑ,
  •   Ε1 οικονομικού έτους 2016 (χρήση 2015), Ε9 – ΕΝΦΙΑ.
  •  ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου,
  • Σε περίπτωση ανεργίας Βεβαίωση ή Κάρτα από τον ΟΑΕΔ.

Για το έντυπο συναίνεσης πατήσετε εδώ

Για συχνές ερωτήσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος πατήστε εδώ
 Ο.Π.Α.Ν.                               Νέα Ιωνία, 2/7/2016 

           
                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 7:30 μ.μ. πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Έκθεσης Σπουδαστών των Τμημάτων Ζωγραφικής Ενηλίκων
του Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης & Νεολαίας (ΟΠΑΝ) στις αίθουσες του ισογείου και του 1ου ορόφου του Παναιτωλίου. -πατήστε εδώ
 


        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Μια ακόμα σημαντική διάκριση για το Δήμο Νέας Ιωνίας. Η μαθήτρια Γραβάνη Μαριάννα του 5ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας η οποία ήταν υποψήφια στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις στην κατεύθυνση των ανθρωπιστικών σπουδών, διεκδικεί πλέον μια από τις πρώτες θέσεις στο όνειρο της με 19734 μόρια (μέχρι στιγμής είναι η πρώτη των πρώτων). Αναλυτικά έγραψε δύο 20άρια σε Λατινικά και Ιστορία, 19,8 στα Αρχαία Ελληνικά και 19 στην Νεοελληνική γλώσσα τα οποία την κατατάσσουν στην  κορυφή των φετινών επιτυχόντων.

Ο Δήμος μας, συγχαίρει θερμά την μαθήτρια του 5ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας  Γραβάνη Μαριάννα για την ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία της, τους γονείς και τους δασκάλους της και της εύχεται κάθε επιτυχία και πρόοδο στους νέους της στόχους.


 Επισημαίνεται ότι διαδικτυακοί τόποι και ιστοσελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, instagram κτλ.) με την επωνυμία της Δημοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι, δεν διαχειρίζονται από τη Δημοτική αρχή και συνεπώς οι όποιες αναρτήσεις και σχόλια δεν τελούν υπό τον έλεγχο ή την έγκρισή μας.

Για πληροφορίες πατήστε εδώ
 


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τηλ. 213 2000434,457
Fax. 210 2792500
e-mail: dimsxeseis@neaionia.gr        Νέα Ιωνία 24/05/2016
 Website: www.neaionia.gr                                      
                                                
                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκε η νέα πεζογέφυρα από την Περιφέρεια Αττικής σε κομβικό σημείο μεταξύ Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου, επί της οδού Αλ. Παναγούλη προϋπολογισμού κατασκευής 649.745€ η οποία θα κατασκευαστεί πάνω από τις γραμμές του τρένου, δίπλα στην υπάρχουσα γέφυρα αυτοκινήτων στην οδό Αλέξανδρου Παναγούλη (προέκταση της Κασταμονής, που συνδέει Κύμης και Ηρακλείου)
Η νέα πεζογέφυρα θα συνδέει τις οδούς Κάλβου και Σολωμού και θα βρίσκεται στο μέσο περίπου της απόστασης μεταξύ των σταθμών ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας και Ηρακλείου, με στόχο να γίνεται εφικτή η διέλευση των πεζών πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές του ΗΣΑΠ.
Μέχρι τώρα, η κυκλοφορία των πεζών γίνεται μέσω της οδογέϕυρας της οδού Αλ. Παναγούλη, σε πεζοδρόμια πλάτους μόλις 60 εκατοστών και μεγάλης κατά μήκος κλίσης, θέτοντας σε κίνδυνο τους πεζούς.
Το έργο θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής κατοίκων και διερχομένων, καθώς θα προσφέρει μια άνετη και κυρίως ασφαλή διέλευση των γραμμών του ΗΣΑΠ, όχι μόνο για τα άτομα τρίτης ηλικίας, που επισκέπτονται το κτίριο του ΕΟΠΥΥ το οποίο βρίσκεται κοντά στο σημείο που θα κατασκευαστεί η πεζογέφυρα, αλλά και για μεγάλο αριθμό διερχομένων, που μεταβαίνουν σε πολυσύχναστους προορισμούς που βρίσκονται εκεί (όπως σούπερ μάρκετ, υπεραγορά κρεάτων, γυμναστήριο).
Τη συνολική κατασκευή συμπληρώνουν δύο ανελκυστήρες για την εξυπηρέτηση και των ΑΜΕΑ εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ στη συνέχεια θα γίνει αποκατάσταση και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

    

Η πεζογέφυρα είναι το πρώτο από τα έργα που έχουν ενταχθεί στον Τεχνικό Προϋπολογισμό της  Περιφέρειας συνολικού προϋπολογισμού 26.500.000,00€.

 

Η έναρξη και των υπολοίπων προβλέπεται να γίνει εντός του έτους:

  • Ανάπλαση του οικοδομικού τετραγώνου ΟΤ150 στη συμβολή των οδών Γυμνασίου, Πατριάρχου Ιωακείμ και  Χρυσοστόμου Σμύρνης, η κατασκευή πλατείας συνολικού εμβαδού 4.800 τ.μ. καθώς και η κατασκευή υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων συνολικής επιφάνειας 10.600 τ.μ., και  δυναμικότητας 363 θέσεων στο σημείο, συνολικού προϋπολογισμού 10.000.000,00€.
  • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων, σε περιοχές του Δήμου, συνολικού προϋπολογισμού 6.334.000,00€. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί θα κατασκευαστούν αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων υδάτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ν. Ιωνίας, που θα συμβάλλουν στην αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου.
  • Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και συλλεκτήρα ομβρίων στην περιοχή του Περισσού προϋπολογισμού 6.888.000,00€. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δικτύου αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη περιοχή του Περισσού και του συλλεκτήρα ομβρίων έως τον Ποδονίφτη,  για την αντιμετώπιση  του προβλήματος των έντονων πλημμυρικών φαινομένων.
  • Ανακατασκευή  του αγωγού ομβρίων στην οδό Αλατσάτων προϋπολογισμού  2.500.000,00€

Κοινός άξονας όλων των υπό υλοποίηση έργων είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, με δράσεις που στοχεύουν στην ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιπλημμυρική θωράκιση.          

 


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τηλ. 213 2000434,457                              Νέα Ιωνία, 24/5/2016
Fax. 210 2792500
e-mail: dimsxeseis@neaionia.gr
 Website: www.neaionia.gr                                                                

                                                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, σε συνεργασία με την Πανλεσβιακή Ένωση Ν.Ιωνίας και Ηρακλείου Αττικής, πραγματοποίησε την Κυριακή 22 Μαΐου και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου μας (Πατριάρχου Ιωακείμ 4, Νέα Ιωνία) εκδήλωση με θέμα: «Λέσβος- Νέα Ιωνία Δρόμοι της Προσφυγιάς Τότε και Τώρα».
  Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να τιμήσουμε τον λαό της Λέσβου που μέσα από την εθελοντική δράση του για τη διάσωση και περίθαλψη των χιλιάδων προσφύγων που καταφεύγουν στο νησί, έδωσε έμπρακτα  σε όλη την Ευρώπη μαθήματα  ανθρωπιάς και σεβασμού για την ανθρώπινη ζωή.
 Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Ξυδάκης ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ κύριοι ομιλητές ήταν: ο κ. Λουκάς Χριστοδούλου, Πρόεδρος του ΚΕΜΙΠΟ και ο κ. Χριστόδουλος Τσακιρέλλης, Επίτιμος Πρόεδρος της ΟΛΣΑ. Χαιρετισμό απηύθυνε  και ο Δήμαρχος Λέσβου κ. Σπύρος Γαληνός, ο οποίος και παρέλαβε το βραβείο για τον λαό της Λέσβου. Επίσης πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας του φωτογράφου Λευτέρη Πάρτσαλη, που απαθανάτισε με συγκλονιστικό τρόπο, στιγμές από τη διάσωση και περίθαλψη των προσφύγων στη Λέσβο.
Θεωρούμε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και των πολιτών στο μέγιστο θέμα του προσφυγικού ζητήματος και παράλληλα  τονίζουν την αξία της εθελοντικής δράσης, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, σε μια περίοδο που οι κοινωνικές συγκυρίες οδηγούν στην ανάγκη η ανθρωπιστική συνείδηση να βρει έκφραση μέσα από ενέργειες συνειδητής και ανιδιοτελούς προσφοράς.
            

 


        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Αγ. Γεωργίου 40 & Αντλιοστασίου
142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Τηλ. 213 2000434,457
Fax. 210 2792500
e-mail: dimsxeseis@neaionia.gr
 Website: www.neaionia.gr                                     

           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ       Νέα Ιωνία, 25/05/2016

Σημαντική διάκριση μαθητή του Δήμου μας στην 33η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα καθώς και στην 33η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα. Ο μαθητής Κοτσόβολης Γεώργιος του 6ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας, πέτυχε ιδιαίτερα σημαντική διάκριση σε βαλκανικό αλλά και πανελλήνιο επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, βραβεύτηκε με χρυσό μετάλλιο στην 33η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα «Αρχιμήδης» (στην κατηγορία μαθητών Λυκείου) που διοργανώθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016, από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.), από όπου προκρίθηκε και κατάφερε να διακριθεί και σε βαλκανικό επίπεδο, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο στην 33η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα.  Στη διοργάνωση συμμετείχαν 11 ομάδες από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με παράδοση στα μαθηματικά, καθώς και εννέα φιλοξενούμενες χώρες από την Ευρώπη και την Ασία, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Δήμος μας, συγχαίρει θερμά τον μαθητή του 6ου Γενικού Λυκείου Νέας Ιωνίας  Κοτσόβολη Γεώργιο για την ιδιαίτερα σημαντική διάκρισή του, τους γονείς και τους δασκάλους του και του εύχεται κάθε επιτυχία και πρόοδο στους νέους του στόχους.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Η Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 16/5/2016 ξεκινά ο 4ος κύκλος εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2016 στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών.

Στο Δήμο μας πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί, την Τετάρτη  18/5/2016,  στα παρακάτω σημεία:

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
1.Αδριάνειος Αρχαιολογικός Χώρος

2. Παπαναστασίου & Κοραή

3. Μηλιώρη, Ταύρου & ελ. Αλαμέιν

4. Γυμνασίου & Αθ. Διάκου

5. Μεσσηνίας & Δωδεκανήσου

Συγκεκριμένα στις περιοχές θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικοί υπολειμματικοί ψεκασμοί με σκοπό την προνυμφοκτονία.
Για κάθε πληροφορία, τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής του Βόρειου Τομέα είναι 213 2100611.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΛΗΣ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώΓια περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ


   Π.Ε.Δ.Α.
Αθήνα, M.Δευτέρα 25 Απριλίου 2016
                                                                       Υπόψη  Συντακτών Τ.Α.

                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην επίσημη υπογραφή του Πρωτόκολλου Συνεργασίας ανάμεσα στην Π.Ε.Δ.Α. και την Γαλλική Εθνική Ένωση των Δημοτικών Κέντρων για την Κοινωνική Δράση (UNCCAS), με στόχο την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων των Δήμων της Αττικής, προχώρησαν αντιπροσωπείες των δύο φορέων στο Παρίσι.
Το προηγούμενο διάστημα είχε πραγματοποιηθεί η σύνταξη των σχετικών κειμένων και η προέγκριση τους από τους δύο φορείς, ενώ η επίσκεψη της ελληνικής αντιπροσωπείας στη γαλλική πρωτεύουσα συνδυάστηκε και με σειρά επισκέψεων σε κοινωνικές δομές της νομαρχίας Val-d’Oiseκαι των δήμων Cergyκαι Domont.
Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Ν.Ιωνίας Ηρακλής Γκότσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Αλληλεγγύης, Ισότητας και Ένταξης της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας Γιώργος Καπλάνης, το μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΔΑ και Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης, καθώς και στελέχη της ΠΕΔΑ και των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Δήμων Χαλανδρίου και Αγίων Αναργύρων – Καματερού.
Μεταξύ άλλων η ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχε σε σύσκεψη στη νομαρχία Val-d’Oise με την συμμετοχή του Νομάρχη ArnaudBazin, επισκέφθηκε τις ιατρικές/παιδαγωγικές δομές, το βρεφονηπιακό κέντρο προστασίας του παιδιού και της μητρότητας και το κοινωνικό παντοπωλείο του δήμου Domont, καθώς και τον Πόλο Απασχόλησης του δήμου Cergy, όπου υπήρξε σχετική ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας όλων αυτών των κοινωνικών δομών.
Η επίσημη υπογραφή του Πρωτόκολλου Συνεργασίας, έγινε ανάμεσα στην Πρόεδρο του UNCCASMartinauxJoëlleκαι τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ Ηρακλή Γκότση, παρουσία του Αθανάσιου Γκούμα, διευθυντή του Regioeuropa και του Ιάσωνα Κασσελάκη, Έλληνα προξένου στο Παρίσι. Η διάρκεια του Πρωτόκολλου Συνεργασίας είναι 4 χρόνια.

Στο επόμενο διάστημα αντιπροσωπεία της UNCCAS θα επισκεφθεί την Ελλάδα και κοινωνικές δομές δήμων της Αττικής.

  

Σημείωση:
Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στα άλμπουμ της ΠΕΔΑ στην σελίδα της στο facebook.
Σας υπενθυμίζουμε ότι το κείμενο του Πρωτόκολλου Συνεργασίας μπορείτε να το δείτε εδώ: http://www.pedattikis.gr/home/?p=5278


Δωρεάν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τους Δημότες μας σχετικά με το ΕΣΠΑ

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας θέλοντας να υποστηρίξει τους δημότες του στην προσπάθεια τους υποβάλλουν προτάσεις στα προγράμματα ΕΣΠΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη («Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» και «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»), διαθέτει δωρεάν έναν ειδικευμένο σύμβουλο για να τους βοηθήσει, να τους απαντήσει σε όποια ερωτήματα έχουν και να τους συμβουλεύσει για τις επιλογές που έχουν να κάνουν και ποιες είναι οι καλύτερες από αυτές.

Όποιος ενδιαφέρεται να επικοινωνήσει με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Νέας Ιωνίας στο τηλέφωνο 2132000416 για να κλειστεί ραντεβού.
 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΠΡΟΣ:

 

Υποψήφιους Εργοδότες, Ελεύθερους Επαγγελματίες και Τοπικούς Επιχειρηματίες


Διαδημοτικό Πρόγραμμα Στέγασης και Επαγγελματικής Επανένταξης Αστέγων

     Τέσσερις γειτονικοί δήμοι της Αττικής, ο Δήμος Νέας Ιωνίας ως δικαιούχος και οι Δήμοι Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, Ηρακλείου Αττικής και Χαλανδρίου ως εταίροι, υλοποιούν το διαδημοτικό πρόγραμμα στέγασης και επαγγελματικής αποκατάστασης αστέγων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ωφεληθούν συνολικά 35 πολίτες, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των εν λόγω δήμων, είτε ως άστεγοι ή είτε ως άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
    
Το πρόγραμμα πέρα από τις στεγαστικές δαπάνες για όλους τους ωφελούμενους, θα επιδοτήσει παράλληλα την επαγγελματική αποκατάσταση και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 19 πολίτες (καλύπτοντας το βασικό μισθό και τις ασφαλιστικές εισφορές για χρονικό διάστημα έως και ενός έτους). - περισσότερες πληροφοριες εδώ
 Περισσότερα...

Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Νέας Ιωνίας δε συλλέγει κανενός είδους στοιχεία των επαγγελματιών του Δήμου μας προκειμένου να τα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του για προβολή.

Παρακαλούμε όπως αγνοήσετε οποιαδήποτε σχετική προσφορά εν ονόματι του Δήμου μας.


Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
Κέντρο δια βίου μάθησης
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Debtocracy
Free Recycle
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης