Διανομή τροφίμων [18/09/2018]ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
            ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
    ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ                                                                  Ν. Iωνία: 13/7/2017
                   ( ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.)
      ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

                    ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΣΠΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ  VOUCHERS  ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΚΕΒΡΕΦΟ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ  ΜΕ ΤΟ VOUCHERS ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΕΒΡΕΦΟ  ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΓΙΑΣ ΟΛΓΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ 2  ΜΕΧΡΙ 26/7/2017

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
ΕΣΠΑ
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης