Ανακοίνωση για τους γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας για Βρεφονηπιακό Σταθμό [17/07/2020]
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Ενημερώνουμε τους γονείς που έχουν παιδιά ηλικίας για Βρεφονηπιακό Σταθμό, ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ, στο πλαίσιο της δράσης <<ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ>>έτους 2020-2021.

Η περίοδος των αιτήσεων θα είναι από 17/7/2020 έως 5/8/2020.
Υπενθυμίζουμε σε όλους τους γονείς που είτε έχουν τα παιδιά τους στο ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. είτε έκαναν φέτος για πρώτη φορά αίτηση στο ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. , ότι πρέπει να κάνουν αίτηση και στην ΕΕΤΑΑ.
Περισσότερες πληροφορίες στο site    eetaa.gr.
Από τη Διοίκηση
Του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης