Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού [16/07/2015]

Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Νέας Ιωνίας και Νομικών Προσώπων του μηνός Ιουνίου - πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης