Εκπαίδευση ομαδαρχών στο κέντρο πρόληψης "ΙΡΙΔΑ" [18/06/2015]

                    
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Νέα Ιωνία   16 / 6  /2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

              

 Οι επιτυχόντες Ομαδάρχες θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση στο κέντρο πρόληψης "ΙΡΙΔΑ" (Δ/νση : Πριγκηπονήσσων 4 Νέα Ιωνία).

• Για την Α΄ Περίοδο : Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, ώρα 17:00 - 19:μμ
• Για την Β΄ Περίοδο : Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, ώρα 17:00 - 19:μμ
• Για την Γ΄ Περίοδο : Τρίτη 30 Ιουνίου 2015, ώρα 17:00 - 19:μμ

Δείτε τις σχετικές Αποφάσεις πρόσληψης Ομαδαρχών - Κοινοταρχών εδώ και εδώ

 


                                  

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης