Δελτίο τύπου: Συνάντηση εργασίας του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία, της Π.Ε.Δ.Α. και ΕΕΤΑΑ [26/06/2015]

Π.Ε.Δ.Α.
                                                               Αθήνα,  22 Ιουνίου 2015
                                                                                                     
                                                                                                
           Υπόψη  Συντακτών Τ.Α.

                                         
        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση εργασίας, με θέμα "Ωρίμανση έργων των Δήμων στο ΕΣΠΑ - Ο σημαντικός ρόλος της Διαβούλευσης. Ο ρόλος του Ε.Ο.Ε.Σ και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας" συνδιοργανώνουν ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία, η Π.Ε.Δ. Αττικής και η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.
Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της συνάντησης εργασίας.( πατήστε εδώ)Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης