Διανομή ροδάκινων [31/08/2018]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία 27-8-18
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής            .


                                 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                      
    Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας θα διανείμει  ροδάκινα στους δικαιούχους, στα KAΠΗ, στις εκκλησίες, και στους φορείς της πόλης,  από το κτίριο της  οδού 28ης Οκτωβρίου αρ. 3.
 
ΗΜΕΡA  ΚΑΙ  ΩΡA ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  31/8/18 από ώρα 11.00 – 13.30


ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ


                                                         Η Αντιδήμαρχος Κοιν. ΠολιτικήςΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης