Διανομή ροδάκινων στου δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου [21/06/2018]
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                          Νέα Ιωνία 21/6/18
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
   
    Την Τρίτη 26 και την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, θα γίνει διανομή φρούτων στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και στα ΚΑΠΗ του Δήμου μας, από 10:30 έως 12:15.
    Η διανομή θα γίνει στο χώρο του Παλαιού Κοινωνικού Παντοπωλείου, 28ης Οκτωβρίου 3.  Οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.


ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
                   

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης