Τροποποίηση ωραρίου ΚΕΠ [01/08/2018]
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π.
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΠΡΩΙ   -   ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ   εως   ΠΕΜΠΤΗ :                               08:00     -     19:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ :                                                      08:00     -     17:00

ΣΑΒΒΑΤΟ :                                                                  ΚΛΕΙΣΤΑ


Κ.Ε.Π. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης