Ενημέρωση πολιτών αναφορικά με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς  [26/02/2014]

                        EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Αθήνα, 20-02-2014
 Τηλ.: 210 6871706 -708 Fax:210 6871769               Αρ. πρ. οικ.7576
Ταχ. Δ/νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39  
E-mail:president@eopyy.gov.gr                                                                                     
                                                                                          
                                                              Προς:  τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
                                                                         Γραφεία Δημάρχων


ΘΕΜΑ: Ενημέρωση πολιτών αναφορικά με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς 
         
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
                                                                                  
    Σας αποστέλλουμε σχετικό κατάλογο με τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς της περιοχής ευθύνης σας και παρακαλούμε όπως προβείτε στην ενημέρωση των πολιτών με οιονδήποτε τρόπο θεωρείτε πρόσφορο (πχ ανάρτηση σε πίνακα ανακοινώσεων δημόσιων υπηρεσιών, δημαρχείο, νοσοκομείο, ΚΕΠ κλπ). Η ανωτέρω διαδικασία απαιτείται ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν κενά ενημέρωσης και πληροφόρησης των ασφαλισμένων και προβλήματα πρόσβασης σε ιατρικές υπηρεσίες, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των Μονάδων υγείας για περίπου ένα μήνα.              

Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.
Παραμένω στη διάθεσή σας.                                                                       

 

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΠΥΥ

                                                                                                    Δ. ΚΟΝΤΟΣ
 

Για να δείτε τον κατάλογο πατήστε εδώΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης