ΥΠ.ΕΣ.: Ρυθμίσεις που αφορούν τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές [04/03/2014]

Δείτε εδώ την εγκύκλιο υπ' αριθ. 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης