Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο: εκπαιδευτικά προγράμματα για απόφοιτους ανώτατης εκπαίδευσης [24/02/2014]
 
Στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος: Η Πολιτεία και ο Πολίτης» διοργανώνεται ο 4ος κύκλος των Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για Αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης στα παρακάτω Θεματικά Πεδία:

1. Φιλοσοφία
2. Γλώσσα
3. Βιομηχανική Αρχαιολογία
4. Θεωρία της Επιστήμης
5. Μαθηματικά και Τεχνολογία
6. Αρχαιολογία και Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς
7. Ιστορία
8. Τέχνη
9. Αρχιτεκτονική
10. Διαδικτυακά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Μάθηση

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης