Υποβολή προσφορών για την ενοικίαση δώδεκα (12) εκθεσιακών περιπτέρων [07/09/2012]

         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Νέα Ιωνία, 7/9/2012
 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
Τηλ.: 2132000434
Fax: 210 27 92 500     
E-mail: dimsxeseis@neaionia.gr
Website: www.neaionia.gr
                                                                                       Προς: Εταιρείες ενοικίασης εκθεσιακών περιπτέρων

     Κοιν.: 1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
               Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού
      2. Δ/νση Προγραμ. & Υπηρ. Υποστηρ.
      Τμήμα Προγραμ. & Τοπικ. Ανάπτυξ.
      (για ανάρτηση στο site του Δήμου)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 Για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των Ιωνικών Ημερών ο Δήμος θα προβεί στην ενοικίαση δώδεκα (12) εκθεσιακών περιπτέρων, διαστάσεων 3,00 Χ 2,00 μ., και ύψος 2,50 μ. Το κάθε περίπτερο θα περιλαμβάνει στον εξοπλισμό του, φωτισμό, έναν πάγκο εργασίας, δύο καθίσματα και θα κλείνει με κάποιου είδους προστατευτικό κάλυμμα για τις βραδινές ώρες.

Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν από 17 έως και 23/9/2012.
Τα περίπτερα θα τοποθετηθούν σε δύο σειρές των έξι (6) περιπτέρων.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στο Γραφείο Προμηθειών την Τρίτη 11/9/2012 και ώρα 12.00 μ.μ.

Η παράδοση και η τοποθέτηση των περιπτέρων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16/9/2012 και ώρα 10.00 π.μ. στο γήπεδο ποδοσφαίρου της οδού Π. Ιωακείμ. 

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου.
 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης