Απαλλαγή από δημοτικά τέλη καθαριότητας, μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων [24/07/2020]
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Νέα  Ιωνία:24/07/2020  
  ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ                                                 
 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜ. ΠΡΟΣΟΔΩΝ
 
         
                                                                                                                       

          
    Ενημερώνουμε τους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας, ότι, παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών, προκειμένου να απαλλαγούν από τα δημοτικά τέλη μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων μέχρι 31/08/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375 του Ν. 4700/2020(ΦΕΚ 127/Α΄/29-06-2020)
Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσκομίζουν στο αρμόδιο τμήμα Δημοτικών Προσόδων (δημοτικό κατάστημα, Αγ. Γεωργίου 40) υπεύθυνη δήλωση περί μη χρήσης του ακινήτου

Επίσης παρατείνεται μέχρι 31/08/2020 η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών για την δήλωση – διόρθωση επιφάνειας ακινήτων με απαλλαγή από τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία αναδρομικά τέλη και πρόστιμα .Χρέωση του ακινήτου με τα οφειλόμενα τέλη και φόρους γίνεται από 01/01/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 375 του Ν. 4700/2020(ΦΕΚ 127/Α΄/29-06-2020)


Πληροφορίες: 213 2000419, 213 2000458

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης