ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 11829/2018 [06/06/2018]
     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 11829/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΈΩΣ 2 ΜΗΝΕΣ).

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ πατήστε ΕΔΩ

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ πατήστε ΕΔΩ

Για τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ πατήστε ΕΔΩ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης