ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 11831/18-5-2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ [14/06/2018]
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΚΟΤΗΤΑ
101 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
102 ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
103 ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

 
 
 


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης