Διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ [28/05/2009] 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σύμφωνα με το από 22-5-2009 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας,
η εφαρμογή του ΑΜΚΑ από τα ασφαλιστικά ταμεία θα ξεκινήσει την 1 Οκτωβρίου 2009.Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης