Παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης-δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών-μελών της ΕΕ για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στις ευρωεκλογές του Ιουνίου [03/04/2009]


Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, παρατείνεται μέχρι και την 14η Απριλίου 2009 η προθεσμία για την υποβολή στις οικείες Ελληνικές πρεσβευτικές και προξενικές αρχές στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  των αιτήσεων- δηλώσεων, από τους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν στο έδαφος των κρατών αυτών, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου 2009.

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης