Προσωρινά αποτελέσματα διαγωνισμού ΑΣΕΠ 1/395Μ/2008 [14/01/2009]
Το Κέντρο Βρεφονηπιακής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας του Δήμου Νεας Ιωνίας ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα του διαγωνισμού 1/395Μ/2008.

Κάντε κλικ πάνω στην αντίστοιχη κατηγορία για να κατεβάσετε τα αποτελέσματα:

ΤΕ9 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ
ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ-ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
ΥΕ16 ΠΡΟΣΩ{ΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης