Συνεδρίαση Δημαρχιακής Επιτροπής [16/01/2009]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νέα Ιωνία 16 / 1 / 2009
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡ. ΔΗΜΑΡΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αρ. πρόσκλησης:   1η                                                      Συνεδρίαση 1η
Αρ. πρωτ: 1694
                                                                  
                                                                   Προς : Τη Δημαρχιακή Επιτροπή Ν. Ιωνίας
 
    Σας καλούμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Αγ. Γεωργίου 40), την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 14.00 μ.μ., για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:         
1)      Εκλογή Αντιπροέδρου Δημαρχιακής Επιτροπής.
2)      Χορήγηση άδειας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
      ενδιαφέροντος.
3)   Χορήγηση άδειας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
      ενδιαφέροντος.
4)   Τροποποίηση άδειας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
      ενδιαφέροντος.
5)      Έγκριση της διάθεσης πιστώσεων Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009
       των Υπηρεσιών του Δήμου.
 
                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 Κοιν: Βλάχος Χρήστος 
           Καναβός Μιλτιάδης
           Μιστριώτης Κων/νος                                 
           Χαμαλίδης Θεόδωρος                                                                                                          
           Ζαράνη Χαρά                                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
          


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης