Καταγγελία: Καταστροφή λεωφορείων δημοτικής συγκοινωνίας Δ. Νέας Ιωνίας [20/03/2018]
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης