Ανακοίνωση για το Μητρώο Πολιτών  [12/01/2018]

Ανακοίνωση για το Μητρώο Πολιτών 
 
       Παρακαλούνται οι πολίτες για οποιαδήποτε δήλωση ή μεταβολή σε Ληξιαρχικές Πράξεις ή ενημέρωση Δημοτολογίων να προσέλθουν στην υπηρεσία μετά τις 24/1/2018 λόγω εσωτερικών εργασιών των υπηρεσιών.
        Με την 1/2018 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Γεν. Δ/νση Εσωτερικών & Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, Δ/νση Αστικής και

Δημοτικής Κατάστασης
σχετικά με το Μητρώο Πολιτών ορίζεται:

1. Για το Τμήμα Ληξιαρχείου
          Από την 16η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 έως και την 21η Ιανουαρίου και ώρα 15:00 παύει η λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ληξ. Πράξεων (αρθ.8Α Ν.344/1976) και ως εκ τούτου δεν θα καταχωρείται και δεν θα εκτυπώνεται καμία πράξη από αυτό.

2. Για το Τμήμα Αστικής Κατάστασης (Δημοτολόγιο)
              Από την 12η Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00 έως και την 21η Ιανουαρίου και ώρα 15:00 παύει οποιαδήποτε ενέργεια και ενημέρωση στα Δημοτολόγια των Δήμων και δεν θα διενεργούνται μεταβολές  στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  Εθνικού Δημοτολογίου.
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Παρακαλούνται οι πολίτες για οποιαδήποτε δήλωση ή μεταβολή σε Ληξιαρχικές Πράξεις ή ενημέρωση Δημοτολογίων να προσέλθουν στην υπηρεσία μετά τις 24/1/2018 λόγω εσωτερικών εργασιών των  υπηρεσιών (καταχώρηση χειρόγραφων).
________________________________________________________________

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης