Ανακοίνωση: Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δ. Ν. Ιωνίας θα παραμείνει κλειστή από 12/01/2018 έως 15/01/2018 [11/01/2018]
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Ν. Ιωνίας (Βοσπόρου 121) θα παραμείνει κλειστή κατά τις ημέρες Παρασκευή 12/01/18 και Δευτέρα 15/01/18 λόγω μετακόμισης και μεταφοράς των τηλεφωνικών γραμμών σε νέο κτήριο (οδός Καρολίδου 4).Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης