Διεξαγωγή Εθελοντικής Αιμοδοσίας [11/12/2017]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 11/12/2017            
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΙΩΝΙΑΣ                                          Αρ. Πρωτ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ        
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ   
  ΒΟΣΠΟΡΟΥ 121    
Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14235       
Πληροφορίες: M. Σουρμελής   
Τηλ: 210.2793916 – 210.2777198   
Fax: 210. 2793850   
Εmail: koin@otenet.gr   
Αρ. Αρχείου:K 2799   
Εκδόθηκε: 11/12/2017   

             
                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα:   Διεξαγωγή  Εθελοντικής Αιμοδοσίας


Σας ενημερώνουμε, ότι λόγω προβλήματος που προέκυψε στην μονάδα Αιμοδοσίας του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς η προγραμματισμένη για την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί τελικά την Παρασκευή 15/12/2017,  από τις 9:30 το πρωί, έως τη 1:00 το μεσημέρι.

Η  διαδικασία θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας πλησίον του Σταθμού ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας.
  Η  Αντιδήμαρχος  
                                                                            Κοινωνικής Πολιτικής


Φίλιππα Αθυμαρίτου


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης