Aναπλήρωση Δημάρχου [30/11/2017]
                                                                                      AΔΑ:716ΟΩΚΥ-Ξ2Λ
                                                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ      28 / 11  /2017
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                            Αριθ. Αποφ.:  507
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                    Αριθ. Πρωτ.:  39033
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
       Έχοντας υπόψη:    
       1.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ Α΄ 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων.
       2. Τις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 "Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων", αναφορικά με την αναπλήρωση Δημάρχου.
      3. Την υπ΄ αριθ.  47/5232/28-2-2017 απόφαση μας, με την οποία ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, ορίστηκε αναπληρώτρια του η Αντιδήμαρχος κ. Φιλίππα Αθυμαρίτου. 
      4. Το γεγονός ότι, από την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 μέχρι και την Κυριακή  3 Δεκεμβρίου 2017, θα απουσιάζει ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος κ. Φιλίππα Αθυμαρίτου, λόγω συμμετοχής τους στο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα διεξαχθεί στα Ιωάννινα.     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε ως αναπληρωτή μας, για το χρονικό διάστημα 30/11/2017 έως 3/12/2017 τον Αντιδήμαρχο κ. Κανλή Χρήστο.
                                                               
                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                         

                                                             ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)    Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
2)    Γραφείο Δημάρχου
3)    Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4)    Όλες τις Δ/νσεις - Τμήματα & Αυτοτελή Γραφεία
5)    ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ
6)    Ο.Π.Α.Ν.
7)    ΚΕ.ΜΙ.ΠΟΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης