ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Υποτροφίες Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου 2017-2018 [25/09/2017]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Υποτροφίες Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου 2017-2018

Αγαπητοί,
Με τη παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018 η Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου θα προσφέρει υποτροφίες σε Ελλαδίτες φοιτητές που θα προτείνει ο Δήμος σας.

(Αναλυτικά πατήστε εδώ)


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης