Διανομή φρούτων [06/09/2017]
                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία 1-9-17                                                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                                                               .
Διεύθυνση:Αγ.Γεωργίου 40&Αντλιοστασίου
Τηλέφωνο: 213 2000403 – 416
Fax : 210 2792500                                         Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα διανείμει φρούτα στους δικαιούχους του  στους φορείς της πόλης και Γηροκομεία:
-    ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9/17 από ώρα 11.00 - 13.00
-    ΠΕΜΠΤΗ  7/9/17  >>   >>  09.00 – 12.00

ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

                                                             
                                            Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
                                                                Λίλιαν Αθυμαρίτου
                  

   
Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης