Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα τη Γεωθερμική Ενέργεια [14/09/2017]

1.      

To
έργο που υλοποίησε ο Δήμος Ν. Ιωνίας με τίτλο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ» παρουσιάστηκε στην ημερίδα που πραγματοποίησε το ΚΑΠΕ την  Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017 με θέμα τη Γεωθερμική Ενέργεια. Η ημερίδα οργανώθηκε στα πλαίσια του έργου που υλοποιεί το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με το Norwegian Center for Geothermal Energy Research (CGER) και με τίτλο «Ανάπτυξη Διμερών Σχέσεων στο Τομέα της Γεωθερμίας» (ενταγμένο στο Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια του δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009−2014 και Αποθεματικό για διμερείς σχέσεις σε εθνικό επίπεδο»).
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν  οι δράσεις διμερούς συνεργασίας της Ελλάδας με τις Δότριες Χώρες στις ΑΠΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR03, καθώς και έργα - εφαρμογές σχετικές με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ:

                   http://www.cres.gr/kape/calendar/hmerides.htmΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης