Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αίτηση συμμετοχής προς τους ωφελούμενους της Πράξης «ΚΔΗΦ του Ιδρύματος για το Παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» [21/07/2017]
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ίδρυμα για το Παιδί η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» θα προσφέρει στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 -2020,
δωρεάν  υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Κ.Δ.Η.Φ. «Η Παμμακάριστος»
σε 75 άτομα που παρουσιάζουν διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (διαταραχές του αυτιστικού φάσματος)
ή/και νοητική υστέρηση και που έχουν δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης σε ό,τι αφορά τις βασικές δεξιότητες καθημερινής ζωής (αυτόνομη, κίνηση, σίτιση και χρήση τουαλέτας).
Η ένταξη των ωφελούμενων στο ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του ΚΔΗΦ θα είναι για χρονικό διάστημα 3 ετών.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ιδρύματος μέσω φαξ ή e-mail έως και την Τρίτη 25/07/2017
Διεύθυνση : Λεωφ.Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη
Τηλ. 22940 96013 – 92306
Φαξ:  22940 91407    E-mail: pammakar@ath.forthnet.gr
Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής πατήστε εδώ :
https://pammakaristos.files.wordpress.com/2017/05/cf80cf81cf8ccf83cebacebbceb7cf83ceb7-ceb5cebaceb4ceaecebbcf89cf83ceb7cf82-ceb5cebdceb4ceb9ceb1cf86ceadcf81cebfcebdcf84cebfcf822.pdfΕπιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης