Συζήτηση σχεικά με τη δημιουργία του Ιωνικού Πάρκου [25/04/2017]
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νέα Ιωνία 20-4-17
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διεύθυνση:Αγ.Γεωργίου 40&Αντλιοστασίου
Τηλέφωνο: 213 2000403 – 416
Fax : 210-2792500
 
 
                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    Ο Δήμαρχος της Νέας Ιωνίας, καλεί τους κατοίκους της περιοχής γύρω από την οδό Παπαναστασίου (Περισσός), τη Τρίτη 25-4-17 και ώρα 18.30, για συζήτηση και ενημέρωση για το ΙΩΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ που προγραμματίζεται να δημιουργηθεί, στο οικόπεδο απέναντι από τον Ηλεκτρικό Σταθμό Περισσού.

    Η ενημέρωση θα γίνει στο κτίριο της Πολεοδομίας επί της Λεωφόρου Ηρακλείου.

                                                                    O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης