Νέα ενότητα Κοινωνικό Παντοπωλείο [15/02/2017]
Από σήμερα, στην ενότητα "Κοινωνικό Παντοπωλείο" που βρίσκεται στο υπομενού "Δήμος" θα ανατρώνται όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη σχετική δραστηριότητα του Δήμου μας,Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης