ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (Κ.Ε.Α.) [14/07/2016]
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (Κ.Ε.Α.)

Ο Δήμος της Νέας Ιωνίας έχει επιλεγεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης μεταξύ των 30 Δήμων πανελλαδικά που θα εφαρμόσουν πιλοτικά από τον Ιούλιο του 2016 το ολοκληρωμένο προνοιακό πρόγραμμα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» (Κ.Ε.Α.). Τα νοικοκυριά που κατοικούν νόμιμα στο Δήμο της Νέας Ιωνίας και πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στο Κ.Ε.Α. από 14 Ιουλίου μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2016.

Κατώτατα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια για κάθε τύπο νοικοκυριού
:
            
            
Οι αιτήσεις των δικαιούχων μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά απευθείας από τον αιτούντα (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXIS) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.keaprogram.gr ή/και στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Βοσπόρου 121 – Καλογρέζα καθημερινά και ώρες: 8.30 με 13.30).
Σε περίπτωση υποβολής στις υπηρεσίες του Δήμου ο αιτών (μέλος του νοικοκυριού που υπέβαλε την τελευταία φορολογική δήλωση ή και ο/η σύζυγός του) οφείλει να προσκομίσει: 

  •   Έντυπο Συναίνεσης υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας και με γνήσιο της υπογραφής (το παραπάνω έγγραφο βρίσκεται στο site του προγράμματος, στο Δημαρχείο, στα ΚΕΠ, στα ΚΑΠΗ και στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου). 
  •   Αποδεικτικό τόπου διαμονής (μισθωτήριο συμβόλαιο, Λογαριασμοί ΔΕΚΟ κτλ),
  •   Ταυτότητα και ΑΜΚΑ,
  •   Ε1 οικονομικού έτους 2016 (χρήση 2015), Ε9 – ΕΝΦΙΑ.
  •  ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου,
  • Σε περίπτωση ανεργίας Βεβαίωση ή Κάρτα από τον ΟΑΕΔ.

Για το έντυπο συναίνεσης πατήστε εδώ

Για συχνές ερωτήσεις για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος πατήστε εδώ
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης