Επανεγγραφές ΚΕΒΡΕΦΟ [09/05/2016]

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η Διοίκηση του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς,ότι η κατάθεση των αιτήσεων επανεγγραφής για το σχολικό έτος 2016-2017, θα γίνει
από Δευτέρα 16 Μάη 2016 έως και Πέμπτη 26 Μάη 2016, στους παιδικούς σταθμούς.

Την αίτηση την παραλαμβάνετε από τη δ/νση του παιδικού Σταθμού. (σε ηλεκτρονική μορφή εδώ)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης και υποβάλλονται μαζί με την αίτηση.


                                                                
                                                      ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
                                                      ΤΟΥ ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.

 

 


 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης