Διημερίδα με θέμα: «Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία στην υγεία» [28/05/2016]

Διημερίδα με θέμα: «Κοινωνική πολιτική και κοινωνική καινοτομία στην υγεία»

για πληροφορίες πατήστε εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης