ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -TEBA [13/04/2016]

                            
                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -TEBA

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ‘Η/ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ – ΤΕΒΑ» θα πραγματοποιήσει διανομή τροφίμων στους δικαιούχους...- πατήστε εδώ


Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης