το 16ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ν.Ιωνίας θα παραμείνει κλειστό για 3 ημέρες [03/10/2019]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Ανακοινώνεται, ότι το 16ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Ν.Ιωνίας θα παραμείνει κλειστό για 3 ημέρες, από την Τετάρτη 02/10/2019 έως και την Παρασκευή 04/10/2019, προκειμένου να πραγματοποιηθεί απεντόμωση και απολύμανση.Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης