ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ [07/05/2015]

     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Η Διοίκηση του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους γονείς,ότι η κατάθεση των αιτήσεων επανεγγραφής για το σχολικό έτος 2015-2016, θα γίνει
από Δευτέρα 18 Μάη 2015 έως και Πέμπτη 28 Μάη 2015, στους παιδικούς σταθμούς.

Την αίτηση την παραλαμβάνετε από τη δ/νση του παιδικού Σταθμού. (ή εδώ)

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναγράφονται στο έντυπο της αίτησης και υποβάλλονται μαζί με την αίτηση.


                                                                

                                                      ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
                                                      ΤΟΥ ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.

 

 


 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης