Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους μαθητές των Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου [06/11/2014]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ                                                  Νέα Ιωνία,  6 Νοεμβρίου 2014
ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΑΝΝΑΣ ΒΥΖΙΟΥ  Αρ. πρωτ. :
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ   

Ταχ. Δ/ση        :  Αγίου Γεωργίου 40                   Προς :Τους Διευθυντές
Ταχ. Κώδικας :  142 34 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ                                 των Λυκείων & Γυμνασίων
Πληροφορίες :  κος Ηλίας Καραμάνης                            του Δήμου Νέας Ιωνίας
Τηλέφωνο :  210- 2797777       
    69 77 86 84 84    
FAX :  210- 2792500   
    


ΘΕΜΑ : “Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους μαθητές των Λυκείων και Γυμνασίων του Δήμου, ως και φοιτητές που αποφοίτησαν αριστούχοι από Λύκεια του Δήμου”.
Σχετ. :    Φ.Ε.Κ. 203 B/17-03-1997


Το “Κληροδότημα Αντωνίου & Άννας Βυζίου”, θα χορηγήσει οικονομική ενίσχυση σε αποδεδειγμένα οικονομικά αδύνατους αριστούχους μαθητές / τριες (Γυμνασίων και Λυκείων) του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς και σε φοιτητές / τριες, που πήραν απολυτήριο με άριστα από Λύκεια της Νέας Ιωνίας.  Επίσης θα χορηγήσει 2 (δύο) Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού για το Ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι –Α.Τ.Ε.Ι,  αριστούχους αποφοίτους των Λυκείων της Νέας Ιωνίας

Παρακαλούμε λοιπόν:
1. να ενημερώσετε, όσους μαθητές – τριες και φοιτητές – τριες προέρχονται από τα σχολεία σας και ενδιαφέρονται, να συμπληρώσουν την αίτηση υπόδειγμα, την οποία σας επισυνάπτουμε και να την παραδώσουν ή αποστείλουν στο Δημοτικό κατάστημα Νέας Ιωνίας (κ. Καραμάνη Ηλία) το αργότερο έως την 31-12-2014.
2. να μας αποστείλετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την συνημμένη κατάσταση αριστευσάντων του σχολικού έτους 2013-2014, ώστε να είναι δυνατή η αντιπαραβολή των δηλουμένων, δια της αιτήσεως στοιχείων, των αιτούντων.

                    
 
                                           Για το Δ.Σ του Κληροδοτήματος                                                                                                                   
                                           Ο Πρόεδρος

                                              

                                            ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 
                                           Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Αττικής
   

Για την αίτηση πατήστε εδώ


Για την κατάσταση αριστευσάντων του σχολικού έτους 2013-2014 πατήστε εδώ

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης