10ος Νεανικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός διηγήματος, ποίησης και θεατρικού έργου [24/09/2014]

 

10ος ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Δ.Σ. του Ιωνικού Συνδέσμου αποφάσισε την προκήρυξη
του 10ου Νεανικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού
διηγήματος, ποίησης και θεατρικού έργου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους όρους  του διαγωνισμού
και να παραλάβουν τo κείμενο της προκήρυξης από τα γραφεία του Συλλόγου
(Τσουρουκτσόγλου 1 & Λ. Ηρακλείου 251 - Ν. Ιωνία)
Ώρες: 10 π.μ – 1 μ.μ. και 6 μ.μ. - 9 μ.μ.
Διευκρινίσεις και πληροφορίες δίδονται στο τηλ. 2102775916 και στο e-mail:  ionikossyndesmos@gmail.com
Επίσης το πλήρες κείμενο της προκήρυξης
του 10ου Νεανικού Λογοτεχνικού Διαγωνισμού έχει αναρτηθεί και
στο site του Ιωνικού Συνδέσμου: www.ionikos-syndesmos.gr
 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης