Αλληλέγγυο εργαστήρι σχεδίου [08/10/2014]Για την υπεύθυνη δήλωση συμμετεχόντων πατήστε εδώ

Για την υπεύθυνη δήλωση διδασκόντων πατήστε εδώ

Για την αίτηση συμμετοχής πατήστε εδώ
Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης