Ευχαριστήρια επιστολή για την αποστολή φαρμάκων στον Παλαιστινιακό λαό [10/10/2014]

Δείτε την Ευχαριστήρια επιστολή για την αποστολή φαρμάκων στον Παλαιστινιακό λαό του Πρέσβη του Κράτους της Παλαιστίνης εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης