Πρόγραμμα Περιφερειακών Εκλογών 2014 [14/05/2014]

Δείτε την Απόφαση Δημάρχου για το Πρόγραμμα των εκλογών για την ανάδειξη των αιρετών Περιφερειακών Αρχών της 18ης Μαϊου 2014 εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης