ΥΠ.ΕΣ.: Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων σχετικά με τη λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων [24/04/2014]


Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης