ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ.: Επανεγγραφές-εγγραφές παιδιών για την περίοδο 2014-2015 [02/05/2014]

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΚΕ.ΒΡΕ.ΦΟ εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης