ΥΠ.ΕΣ.: Χορήγηση βεβαίωσης σε ευρωπαίους πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα για τις ευρωεκλογές [24/04/2014]

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης