ΠΑΚ: Άρθρο του κ. Θουκυδίδη Ιωάννου [19/03/2014]

Δείτε το άρθρο του κου Θουκυδίδη Ιωάννου με θέμα "Από τις παθογένειες στα μνημόνια και στην απεμπόληση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς: οι ευθύνες των πολιτικών και των πολιτών" εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης