ΥΠ.ΕΣ.: Χορήγηση στους συνδυασμούς καταστάσεων οφειλετών των ΟΤΑ [17/03/2014]

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης