ΥΠ.ΕΣ.: Ετεροδημότες νέοι εκλογείς (18 ετών) [11/03/2014]

Δείτε το σχετικό έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης