Δελτίο Τύπου: Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Ν.Ιωνίας [02/04/2014]

Ο Δήμος Νέας Ιωνίας εκπόνησε πρόσφατα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια - δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης