ΠΑΚ: Προγραμματική πρόταση της παράταξης [20/02/2014]

Πατήστε εδώ για να δείτε την Προγραμματική Πρόταση της Παράταξης Ανεξάρτητου Κινήματος

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης